WinWeef10

In de loop der jaren kwamen er steeds nieuwe wensen van gebruikers en de technische mogelijkheden namen een hoge vlucht. Daarom besloot Kees een volledig nieuw programma te bouwen dat WinWeef10 zou gaan heten – weer in nauwe samenwerking met Marijke. Dat de klus echter zo groot en veelomvattend zou zijn, hadden ze niet voorzien. Een aantal jaren is er gewerkt aan het nieuwe programma, vaak tot diep in de avond. Het moest allemaal gebeuren naast hun dagelijkse werkzaamheden als consultant en weefdocent.

In 2008 werd een eindsprint ingezet, waarbij de hulp werd ingeroepen van een groep weefsters om WinWeef te testen, teksten te redigeren (Janneke Stelling) of te vertalen (Loek Kraamer voor Duits, Rachel Hardy voor Engels). 

Vanaf juni 2020 werd onder leiding van Marian Stubenitsky gewerkt aan WinWeef 10.3 met vele nieuwe toevoegingen en verbeteringen. Tevens werden bepaalde termen veranderd en vertaalden Selma Sindram en Erik Ensing de handleiding en cursus naar het Engels. De installatie van WinWeef werd vereenvoudigd door er een Windows-installer van te maken. Samen met de installatiehandleiding en overzichtskaart vormt dit een geheel waardoor men geheel zelfstandig WinWeef kan installeren en gebruiken.