WinWeef10

In de loop der jaren kwamen er steeds nieuwe wensen van gebruikers en de technische mogelijkheden namen een hoge vlucht. Daarom besloot Kees een volledig nieuw programma te bouwen dat WinWeef10 zou gaan heten – weer in nauwe samenwerking met Marijke. Dat de klus echter zo groot en veelomvattend zou zijn, hadden ze niet voorzien. Een aantal jaren is er gewerkt aan het nieuwe programma, vaak tot diep in de avond. Het moest allemaal gebeuren naast hun dagelijkse werkzaamheden als consultant en weefdocent.

In 2008 werd een eindsprint ingezet, waarbij de hulp werd ingeroepen van een groep weefsters om WinWeef te testen, teksten te redigeren (Janneke Stelling) of te vertalen (Loek Kraamer voor Duits, Rachel Hardy voor Engels). Het eindresultaat ligt hier voor u:

  • Een compleet nieuw weefprogramma met ongekend veel mogelijkheden
  • een handleiding van Kees en Marlies Kraamer waarin alle functies van WinWeef systematisch en uitgebreid worden toegelicht
  • een oefeningenboek van Marijke Dekkers waarmee de weefsters de mogelijkheden van het programma in de praktijk kunnen leren kennen.