Verbeteringen in en na versie 10.3

Versie 10.3

 • Handleiding, cursus, helpteksten en installatie ook in het Engels te installeren
 • Een schacht of een trapper is via het rechtermuismenu direct naar een andere positie te verplaatsen met meenemen van de aanbinding
 • Bij (rechte) Aanbinding gaan de trappers/kolommen vanzelf mee bij toevoegen of verwijderen van schachten
 • Een vierde manier om 3D-effect in de ontwerpweergave te krijgen: schaduw voor heel donkere kleuren
 • De helpteksten zijn via de Help-knop op te roepen in alle 23 subschermen
 • Bij Bestand, Zoeken weefsel gaat het zoeken meer dan 30 maal zo snel
 • De WIF-bestanden zijn nu ook geschikt voor de Louet Dobby 2.0
 • Bij WIF- en bij WinWeef-bestanden wordt het gehele kleurpalet opgeslagen en ingelezen
 • In menu Kleur kunnen met optie ‘Alleen gebruikte kleuren in kleurpalet’ uit een WIF-bestand de ongebruikte kleuren uit het kleurpalet worden verwijderd
 • Bij het inlezen van een WIF-weefsels kunnen de witte draden direct een andere kleur krijgen
 • De naam van de maakster van een ontwerp wordt altijd opgeslagen in het ontwerp. Als iemand anders dat ontwerp gebruikt staat de naam van de originele maakster in beeld en komt op de afdruk
 • Alle draden door een bepaalde schacht of trapper kunnen in één keer de penseelkleur krijgen
 • Rijging naar trapwijze kopiëren kan in één keer gespiegeld gedaan worden (keuze tussen ‘gewoon’ en gespiegeld)
 • Bij rijging naar trapwijze kopiëren gaat nu standaard de eerste kettingdraad naar de bovenste inslag
 • Bij Instellingen, Voorkeuren gaan de vier standaardkleuren van 48 naar 16,7 miljoen kleuren
 • Bij Instellingen, Meer is bij Tussenruimte meer ruimte tussen aanbinding, rijging, trapwijze en weefsel in te stellen
 • Als bij een leeg ontwerp wordt gewisseld van hefplan naar aanbinding dan blijft het aantal trappers ongewijzigd en wordt dus niet meer 2
 • De volgende te weven draad bij Louët aansturing wordt bij het weefsel opgeslagen zodat je de volgende keer verder gaat waar je met dat weefsel gebleven bent.
  Als je tenminste het gewijzigde weefsel wel opslaat!
 • Bij de Louët aansturing loopt het weefsel op het hoofdscherm mee
 • Bij de Louët aansturing kun je bij wisselen van de kleur van de inslagdraad een melding krijgen
 •   De 12 rapporten bij Ontwerpen hefplan hebben meer ruimte gekregen en worden bij het weefsel opgeslagen
 • De weefbrief wordt bij het weefsel opgeslagen
 • In de weefbrief kan na invullen van  ‘Aantal kettingdraden’ of ‘Aantal inslagdraden’ of ‘Lengte ketting’ of ‘Lengte inslag’ worden teruggerekend naar ‘Lengte’ en ‘Breedte’
 • Het formulier ‘Latjes berekenen’ past nu goed
 • In het formulier ‘Latjes berekenen’ kun je ook tabblad ‘Trapwijze’ afdrukken
 • Een blok in de analyse is te kopiëren naar de trapwijze
 • De fout is verholpen die optreedt als bij ‘hele rijging naar trapwijze’ de trapwijze minder draden heeft
 • Met Bloksubstitutie krijgt het hele blok de kleur van de oorspronkelijke draad
 • Bij omzetten van recht naar gecombineerd kan worden gekozen voor iedere inslag zijn eigen trapper
 • Bij verwijderen van schachten trad soms een foutmelding op
 • Bij ‘Kopieer uit’ kan worden aangegeven naar welke positie een gehele trapwijze of rijging heen moet
 • Bij ‘Kopieer uit’ kunnen twee trapwijzen ook worden vervlochten door te kiezen voor ‘transparant’
 • Bij Technieken, Trapwijze bindinslag wordt de eerste inslagdraadkleur gelijk aan de patroondraad
 • Bij Technieken is Naamontwerp een nieuwe manier om een rijging te genereren
 • Bij Analyse is BMP naar hefplan een nieuwe manier om een trapwijze te genereren
 • Bij Ontwerp hefplan kan ook een BMP worden ingelezen als trapwijze
 • Een blok in de aanbinding wordt ook leeg door een druk op de Delete-toets
 • Bij Uitrekken, Trapwijze bindinslag en Naamontwerp worden indien nodig aan de rijging of trapwijze draden toegevoegd
 • Omkeren weefsel toont de achterzijde gespiegeld ten opzichte van de voorzijde

10.3.0.1

 • Bij het dichtschuiven van trapwijze geen ‘out of system resources’ meer

10.3.0.2

 • In demo-mode ook onbeperkt veel draden

10.3.0.3

 • Derde grote hefplan rapport is nu van een andere tint geel

10.3.0.4

 • Inlezen afbeelding kan ook met rastergrootte 1 t/m 3

10.3.0.5

 • Bij rijging naar trapwijze de vraag of overige trapwijze draden moeten worden leeggemaakt

10.3.0.6 (31-12-2021)

 • ‘Trapwijze bindinslag verwijderen’ toegevoegd
 • ‘Rijging bindrapport verwijderen’ toegevoegd
 • ‘wit’ met zowel R, G als B waarde >= 240 wordt bij ‘BMP naar trapwijze’ als leeg beschouwd

10.3.0.7 (8-1-2022)

 • Bij rijging naar trapwijze met meer trapwijze draden werd het antwoord op de vraag ‘kleuren overnemen’ soms aangepast

10.3.0.8 (17-1-2022)

 • Bij ‘kopieer uit’ de mogelijkheid om de overige draden te verwijderen

10.3.0.9 (23-1-2022)

 • Bij het verwijderen van trappers worden ook bij een lege trapwijze de aangegeven trappers (uit de aanbinding) verwijderd

10.3.0.10 (26-1-2022)

 • Ook bij aanbinding kan (net als bij rijging en trapwijze) op het scherm en bij het printen worden ingesteld hoeveel waarden er op de linialen moeten worden vermeld

10.3.0.11 (29-1-2022)

 • Bij analyseren wordt nu vanaf de voorste schacht de rijging opgebouwd

10.3.0.12 (8-2-2022)

 • Bij 'Kopieer uit' kan nu ook het kleurpalet van een ontwerp worden gekopieerd

10.3.0.13 (18-2-2022)

 • Instelbaar of een rechte aanbinding getoond moet worden. Standaard is 'Nee'
 • Bij Rijging bindrapport bij het toevoegen van 2 schachten optioneel ook de aanbinding vullen met een rapport
 • Bij Bloksubstitutie effenbinding groepen de trapwijze identiek van een rapport voorzien als de rijging

10.3.0.14 (9-3-2022)

 • Bij afdrukken kunnen bij het alleen afdrukken van de aanbinding daarin de schachtnummers worden getoond

10.3.0.15 (20-3-2022)

 • De volgorde van kleuren in het kleurenpalet op het hoofdscherm wordt bepaald door de twee standaardkleuren, de gebruikte kleuren in rijging, trapwijze, analyse, vaste kleuren en het WIF-kleurenpalet 

10.3.0.16 (28-3-2022)

 • De kleur van het lege vlak van de aanbinding bij een rechte aanbinding heeft dezelfde kleur als het vlak t.b.v. rijging en trapwijze

10.3.0.17 (13-4-2022)

 • Als je een blok in de aanbinding maakt, blokmode uit- en dan weer aanzet, dan kun je weer de blokacties op dat blok uitvoeren

10.3.0.18 (20-4-2022)

 • Ook in de aanbinding kan een schacht en een trapper naar een aan te klikken positie worden verplaatst
 • Ook met hefplan blijft bij het verplaatsen van een schacht of een trapper het weefsel onveranderd.
 • Bij rijging, trapwijze en aanbinding kan bij het verplaatsen van een schacht of trapper worden gekozen om wel of niet het weefsel onveranderd te laten (en deze vraag kan worden uitgeschakeld per sessie)
 • Bij een nieuw ontwerp worden ook de penseelkleuren weer initieel

10.3.0.19 (16-5-2022)

 • Bij hele rijging naar trapwijze werd bij te weinig inslagdraden toch nog 1 inslagdraad te weinig toegevoegd

10.3.0.20 (27-5-2022)

 • Na rijging netwerk en eventuele vervolgacties kan de ontwerplijn worden teruggehaald met ‘Herstel ontwerplijn’ (sneltoets F9)
 • Bij rijging netwerk functioneert de optie ‘pletten’ weer

10.3.0.21 (4-6-2022)

 • In blokmode met optie ‘blok vanaf dit punt’ wordt de rest van de rijging, trapwijze of aanbinding direct geselecteerd

10.3.0.22 (19-7-2022)

 • In de aanbinding in het rechtermuismenu de nieuwe optie ‘Diagonaal herhalen’ om met vakjes in de eerste kolom een hele aanbinding te genereren

10.3.0.23 (24-8-2022)

 • Bij een hefplan met meer dan 4 schachten een liniaal tonen met de schachtnummers
 • In het Louet-scherm de inslagdraad in kleur tonen

10.3.0.24 (1-9-2022)

 • Bij effenbinding in de Louet-interface met even/oneven dat ook aanhouden over patroondraden heen
 • WinWeef meldt als je per ongeluk opstart vanuit de Download- of Dropbox-map en stopt dan

10.3.0.25 (2-10-2022)

 • Met ‘Kopieer uit’ kan een aanbinding uit een ander ontwerp worden gekopieerd naar een bepaalde positie in de huidige aanbinding

10.3.0.26 (24-12-2022)

 • Bij kopiëren van alleen rijging kleuren uit een ontwerp met meer schachten wordt de aanbinding niet meer veranderd

10.3.0.27 (8-3-2023)

 • De materialen in de weefbrief worden ook ingelezen als het laatste ontwerp uit een andere map kwam dan waarin winweef10.exe staat

10.3.0.28 (13-3-2023)

 • Aanpassing in ‘kopieer uit’
 • Mogelijk om een demonstratie-versie gedurende 3 dagen in een ‘winweef cursist’ versie om te zetten

10.3.0.29 (21-3-2023)

 • Bij afdrukken een checkbox voor ‘Geprint door’

10.3.0.30 (22-3-2023)

 • Bij afdrukken kan de ‘tekst op afdruk’ op alle pagina’s komen

10.3.0.31 (5-9-2023)

 • Bij Kopiëren uit kan nu ook de aanbinding transparant worden gekopieerd

10.3.0.32 (12-9-2023)

 • Trapwijze echo toegevoegd bij Technieken

10.3.0.33 (17-9-2023)

 • Omzetting trapwijze en aanbinding bij meerdere trappers per inslag naar één trapper per inslag

10.3.0.34 (23-9-2023)

 • Knippen in de aanbinding mogelijk gemaakt

 10.3.0.35 (8-10-2023)

 • Blok tot dit punt ook mogelijk zonder voorafgaand blokbegin, net als bij ‘blok tot dit punt’

10.3.0.36 (23-10-2023)

 • Bij wisselen van zoom wordt de vakjesgrootte uit Instellingen opnieuw gebruikt

10.3.0.37 (2-12-2023)

 • Bij ‘Kopieer uit’ kan een aanbinding deels worden gekopieerd

10.3.0.38 (5-3-2024)

 • Menu Analyse, ‘Kleuren tellen’ kan nu ook van de daden in het geselecteerde blok

10.3.0.39 (9-3-2024)

 • Bij transparant kopiëren van trapwijze wordt indien nodig Meerdere Trappers ingesteld

10.3.0.40 (16-4-2024)

 • Als een scherm op een tweede monitor is geopend dan wordt dit nu ook onthouden

 10.3.0.41 (10-5-2024)

 • Bij afdrukken van alleen aanbinding + trapwijze wordt het hele blad gebruikt om zoveel mogelijk kolommen trapwijze te tonen. Op alle pagina’s komt steeds de aanbinding linksboven op het blad te staan. Idem voor afdrukken van alleen aanbinding + rijging

10.3.0.42 (15-5-2024)

 • Bij afdrukken bij iedere wijziging van welke informatie moet worden getoond gaan herrekenen

Historisch voor versie 10.3

Versie 10.2

 • Verbetering fout bij 'Kopieer uit'.

Versie 10.1

 • Afdrukken vanuit analyse verbeterd
 • Dubbelklikken op weefsel in e-mail bijlage en verkenner werkt correct.